Robert Klun, pravnik in mediator, Mediacijski center Bolero Koper

V determiniranosti življenja, obstaja območje človekove samoodločbe o teku le tega. V katero smer bomo zakorakali, je večinoma odvisno od naših prepričanj o tem, katera pot je prava in katera ne. Prepričanja so mentalni programi, ki so pogosto omejujoči in zavirajoči, četudi se tega na zavestni ravni ne zavedamo. Delujejo kot podtalnica, ki poplavi nižino ob vsakem večjem deževju problemov, s katerimi se soočimo. Theta Healing posamezniku omogoča njihovo spremembo na vseh nivojih našega obstoja in tako prispeva k izboljšanju kvalitete našega življenja.