Tanja, informatik, Ljubljana

Edita Tomič je zdraviteljica ob kateri sem čutila, da sem v prisotnosti čiste ljubezni in da sem varna, da povem vse. Ob njej sem ugotovila, da tisto življenje, ki sem si ga vedno želela in za katerega sem vedela, da mi pripada, mi je zdaj na voljo. In da to vse naredim sama.

V nekaj mesecih sem šla od travmatskih izkušenj do izpolnitve sanj, za katere se mi ni zdelo, da so možne. Zdaj poskušam širiti na vsa življenjska področja in sestavljajo se eden po eden, kot da bi jih vklapljala. Prelomnica je bil ta en obisk pri njej. Želim si, da bi čimveč ljudi čutilo to pripravljenost sprejeti vse dobro, ki jih čaka.

Leave a Reply

*